>> HÌNH THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHI MUA HÀNG:

1. Thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt:

  • Sau khi ký hợp đồng thanh toán 40% giá trị hợp đồng.
  • Chuyển hàng lên công trình thanh toán 40% giá trị hợp đồng.
  • Sau khi lắp đặt và nghiệm thu thanh toán nốt 20% còn lại.
  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng thanh toán bằng hình thước chuyển khoản.
  • Thanh toán theo 3 đợt giống phương thức thanh toán bằng tiền mặt nêu trên.
  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH PHÁT ĐẠT